POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O. z siedzibą w Tychach, przy ul. Fabrycznej 25,  NIP: 6462971244, REGON: 380326230, KRS:0000728775.
 2. Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
  1. wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Spółce, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: biuro@elmax.tychy.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą
  3. umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientami i Kontrahentami, z którymi Spółka ELMAX zamierza zawrzeć lub zawarła umowę
  4. obsługi Państwa reklamacji, próśb i zapytań ofertowych, zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
  5. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z platformy elektryczny.pl oraz elmax-lighting.pl w tym dokonywania transakcji, wykonania płatności i realizacji dostawy
  6. w ramach przepisów prawa wymagających od Spółki przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych
  7. w celach uzasadnionych interesem obopólnym Spółki i Klienta/Kontrahenta Spółki, w postaci zapewnienia obsługi płatności i zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną
  8. w uzasadnionych postępowaniach windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  9. przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa)
  10. realizacji procesów rekrutacyjnych
  11. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów z wytwarzanych przez nas produktów oraz świadczonych usług
  12. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych:
  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,
  2. dane przetwarzane na potrzeby  przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy kurierskie i transportowe.
 7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, adres do wysyłki towaru lub adres podany przez Klienta w celu realizacji zleconych usług.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw lub zapomnienia przeciwko przetwarzaniu danych.

W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej na adres: biuro@elmax.tychy.pl. Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie.

Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu do  25 maja b.r. będziemy przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania wszelakich ofert na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy.